16.03.2016.
Novosti / Aktulenosti

XV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kupresu, u hotelu Adria Ski Kupres, dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11,00  sati sa sljedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
2. Pozdravne riječi.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2015. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2016. godinu.
b. Finansijskog plana za 2016. godinu.

6. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.
7. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.
8. Tekuća pitanja.

.
08.01.2016.
Novosti / Aktulenosti

ZAPISNIK SA XIV. REDOVNE - IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BiH

Održane u Sarajevu dana 18.12.2015. god. (petak) u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10 sa početkom u 10,00 sati.
Prisutno je bilo 48 (četrdesetosam) delegata, a odsutno 17 (sedamnaest) delegata i to: Alija Hodžić, Aida Ibrahimspahić, Jusuf Musić, Senada Germić, Amila Meškin, Fahrudin Brkić, Zoran Jozinović, Sanela Mulić, Omer Pašalić, Merima Hajdar, Kemal Holjan, Emsad Pružan, Dževad Đanić, Dino Agović, Zijad Mujić, Samir Čajić i Faruk Hasanagić uz prisustvo 12 (dvanaest) gostiju.
Predsjednik Skupštine je prije zvaničnog otvaranja pozdravio sve prisutne, te zamolio sve delegate Skupštine da minutom ćutnje i učenjem Fatihe odaju počast svim preminulim kolegicama i kolegama u periodu između dvije Skupštine.
Nakon pozdravnih riječi, predsjednik Skupštine je obavjestio delegate da će se za iduću redovnu Skupštinu Udruženja, koja će se održati u martu 2016. godine, izvršiti reizbor delegata u skladu sa Statutom i Pravilnikom o članstvu, jer je Udruženje dobilo nove kolektivne članice.
Predsjednik Skupštine je nakon obavjesti utvrdio da postoji kvorum za njeno održavanje i Skupštini je predložio sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
 1. Statuta.
 2. Pravilnika o članstvu.
 3. Pravilnika o radu Suda časti.
 4. Pravilnika o priznanjima.
 5. Poslovnika o radu Skupštine.
 6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 2. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 3. Tekuća pitanja.

.
12.12.2015.
Novosti / Aktulenosti

XIV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Sarajevu, u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10, dana 18.12.2015. god. (petak), sa početkom u 10,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
  1. Statuta.
  2. Pravilnika o članstvu.
  3. Pravilnika o radu Suda časti.
  4. Pravilnika o priznanjima.
  5. Poslovnika o radu Skupštine.
  6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 6. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 7. Tekuća pitanja.

.
10.12.2015.
Novosti / Aktulenosti

11. DECEMBAR 2015. GODINE -
MEĐUNARODNI DAN PLANINA

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 11. Decembar 2015. godine sa gore navedenim sloganom, s obzirom na trenutno stanje planina i šuma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međunarodni dan planina proglasila je Opća skupština UN-a 11. decembra 2003. godine, nakon što je Međunarodna godina planina, koju je UN proglasio 2002. godine, ukazala na potrebu stalnog osvješćivanja golemog značenja planina i održivog razvoja njihova okoliša za očuvanje kvalitetnog života stanovništva.

.
11.09.2015.
Novosti / Aktulenosti

IV. Šumarijada FBiH-Sarajevo 2015. - Rezultati

Disciplina: Skok u dalj iz mjesta

 1. Žigić Admir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 2. Brkić Avdo, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Vukadin Mijo, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres

Disciplina: Trčanje u vreći 30 m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. Jaganjac Alma, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3. Huskić Sadeta, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje u vreći 50 m (muškarci)

 1. Jaganjac Jasmin, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2. Fulan Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Višća Elmir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

.

Ukupno vijesti na stranici: 113

Početna strana | Nazad | Dalje | Posljednja strana

pristupnica u ušitfbih